DeflaGyn® Вагінальний гель Вперше -демонстрація ефективності неруйнівного місцевого лікування шийки матки у жінок, позитивних за p16/Ki-67 та hr-HPV.

1 «ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS» 

1.1 Загальна інформація 

Видання: Загальна гінекологія | «Archives of Gynecology and Obstetrics» (2021) 303:501-511 Дата публікації: 

 • Онлайн: 20 листопада 2020 року | ISSN: 1432-0711 
 • Друк: Видання № 2/2021 | ISSN: 0932-0067 

Назва: Ефективність і безпека використання абсорбуючого та антиоксидантного гелю  при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії 1 і 2 типів, інфекції ВПЛ з високим ризиком  і за наявності маркерів p16/Ki-67: рандомізоване контрольоване дослідження. 

Посилання: https://www.springermedizin.de/efficacy-and-safety-of-an-adsorbent- and-anti oxidative-vaginal-g/18608312 

Посилання для цитування статті: Major, A.L., Dvořák, V., Schwarzová, J. et al. Efficacy and safety of an adsorbent and anti-oxidative vaginal gel on CIN1 and 2, on high-risk HPV, and on p16/Ki-67: a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet (2020). https://doi.org/10.1007/s00404- 020-05816-8 

DOI: https://doi.org/10.1007/s00404-020-05816-8 

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219482/ 

Ліцензія: Відкритий доступ до цієї публікації передбачає використання, поширення, адаптацію, розповсюдження та відтворення у будь-якому форматі чи на будь-якому носії, за умови наведення відповідного посилання до оригінального джерела та авторів, посилання на ліцензію «Creative Commons» і зазначення всіх внесених змін. 

Посилання на ліцензію «Creative Commons»: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1.2 Тези 

  

 1.2.1 Мета 

Дослідити вплив медичного засобу вагінальний гель SAM, що містить абсорбуючийдіоксид кремнію та селеніт натрію і лимонну кислоту з антиоксидантними властивостями, на гістологічно підтверджену цервікальну інтраепітеліальну неоплазію 2 типу (ЦІН2), 1 типу (ЦІН1) з позитивним p16, а також на наявність онкомаркеру р16. 

 1.2.2 Методи 

У дослідженні взяли участь 216 жінок віком від 25 до 60 років, яких рандомно розподілили на дві групи, де перша група отримувала щоденно інтравагінально дозу гелю SAM протягом 3 періодів, тривалістю 28 днів кожний, а друга – приходила на консультацію без проведення будь-яких втручань. Первинною кінцевою точкою була ефективність, яку визначали за поєднаною гістологічною та цитологічною регресією. На етапі первинного обстеження та через 3 місяці пацієнткам було проведено біопсію під контролем з визначенням експресії р16 за допомогою імуногістохімічного (ІГХ) дослідження тільки, якщо під час кольпоскопії було візуалізовано ураження; мазок з шийки матки для цитології, тест на інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ) з високим ризиком, а також визначення маркерів p16/Ki-67. Через 6 місяців було виконано повторне цитологічне дослідження та тест на наявність маркерів р16/Кі-67.

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 2 з 22 

 1.2.3 Результати 

Регресія ЦІН спостерігалася у 78 пацієнток зі 108 (72,2 %) у групі, яка отримувала  гель SAM, і у 27 пацієнток зі 108 (25,0 %) у контрольній групі. Так само, позитивні зміни  за результатами цитологічного тесту на визначення р16/Кі-67 статистично значимо  частішезустрічалися в дослідній групі. Значним чином зменшилась кількість інфікувань  ВПЛ з високим ризиком (p<0,001) у дослідній групі, з 87,0 % до 39,8 %, тоді як у  контрольній групі цей показник дещо збільшився, з 78,7 % до 83,3 %. На 6 місяці  цитологічна регресіяу контрольній групі та більш виражений ефект щодо р16/Кі-67 теж відзначалися. 

 1.2.4 Висновки 

Вагінальний гель SAM значно покращував регресію уражень шийки матки та  призводив до зникнення ВПЛ з високим ризиком і маркерів p16/Ki-67 у мазках; отже,  його можна вважати активним недеструктивним методом профілактики розвитку раку шийки матки. 

1.3 Рисунки 

 1.3.1 Рисунок 1 

Відповідна схема дослідження 

1.3.2 Рисунок 2 

Відмінності у результатах цитологічного дослідження через 6 місяців в дослідній і контрольній

Різне зафарбовування клітинок таблиці відображає різні цитологічні зміни 

 • Темно зелений колір: ремісія до змін, які не відповідають підозрі, чи регресія до меншого ступеня. Двосторонній точний тест Фішера і критерій узгодженості Пірсона; р<0,001. 
 • Золотий колір: персистенція. 
 • Рожевий колір: прогресування до вищого ступеня. 

Скорочення 

 • NILM інтраепітеліальні зміни або злоякісність відсутні 
 • ASC-US атипові клітини плоского епітелію нез’ясованого значення 
 • AGC атипові залозисті клітини 
 • LSIL плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження низького ступеня 
 • ASC–H атипові клітини плоского епітелію, не можна виключити HSIL 
 • HSIL плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження високого ступеня

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 4 з 22 

1.4 Таблиці 

 1.4.1 Таблиця 1 

Початкові характеристики

 1.4.2 Таблиця 2 

Первинна кінцева точка 

н.a. аналіз не проводився 

Рівень регресії за поєднаними результатами гістологічного та цитологічного  досліджень упацієнток з ЦІН2 і ЦІН1, позитивних за р16, через три місяці лікування гелем  SAM серед піддослідних з дослідної групи, які використовували гель SAM, і контрольної групи 

* Критерій узгодженості Пірсона / тест на пропорційність з двома вибірками; p<0,001

 

 1.4.3 Таблиця 3 

Несприятливі випадки, які виникали у пацієнток з дослідної групи, які використовували гельSAM, і контрольної групи

* Пацієнтка з ідентифікаційним номером 197 двічі повідомляла про вагінальний мікоз, і лікар по-різному оцінив його зв’язок з використанням засобу в обох випадках 

За час проведення дослідження 17 пацієнток з дослідної групи повідомили про 42 несприятливих випадки, з контрольної групи 1 пацієнтка повідомила про 1 несприятливий випадок. 

З-поміж усіх зарєстрованих несприятливих випадків, було проведено оцінку 12,  про які повідомили чотири пацієнтки. При цьому визначали значення препарату у їх виникненні – можливе/невідоме вірогідне чи випадкове.

Більшість несприятливих ефектів були локальними (свербіж або відчуття печіння  у піхві, кров’янисті виділення з піхви, посилення піхвової кровотечі, вагінальний мікоз або герпес), а також незначний біль або спазми у черевній порожнині. Жоден з них не вимагав припинення застосування засобу. Тяжкі несприятливі випадки, пов’язані з використанням засобу, не виникали. 

1.5 Додаткові матеріали 

 1.5.1 Додаток 1 

Графік проведення втручань під час дослідження 

1 Виконувалося лише за наявності макроскопічного ураження 

2 Лише контроль несприятливих випадків 

 1.5.2 Додаток 2- A1 

Відмінності у результатах тесту «CINtec® Plus» (р16/Кі-67) через 3 місяці в дослідній і контрольній групах (візит 3)

Відмінності у результатах тесту «CINtec® Plus» між двома групами* (76,6 % на противагу 20,2 %) статистично значимо свідчили на користь лікування (двосторонній точний тест Фішера; р<0,001).

 

 1.5.3 Додаток 2- A2 

Відмінності у результатах тесту «CINtec® Plus» (р16/Кі-67) через 6 місяців в дослідній і контрольній групах (візит 4) 

Із тих, у кого результати тесту «CINtec® Plus» (на виявлення р16) під час  первинного обстеження були позитивні, 83,3 % і 21,4 % пацієнток отримали негативні  результати у дослідній і контрольній групі, відповідно, під час четвертого візиту. Відмінності у результатах тесту «CINtec® Plus» (на виявлення р16) між двома групами через 6 місяців були статистично значимі (двосторонній точний тест Фішера; р<0,001). 

 1.5.4 Додаток 2- B 

Відмінності щодо інфікованості ВПЛ з високим ризиком через 3 місяці (візит 3) 

Тест на виявлення інфекції ВПЛ з високим онкогенним ризиком, виконаний у  дослідній групі, показав, що хоча під час первинного обстеження позитивний результат  мали 94 пацієнтки, кількість інфікованих осіб на момент проведення третього візиту  зменшилася до 43. 

Тест на виявлення інфекції ВПЛ з високим онкогенним ризиком, виконаний у

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 8 з 22 

контрольній групі, показав, що хоча під час первинного обстеження позитивний результат мали 85 пацієнток, кількість інфікованих осіб на момент проведення третього візиту збільшилася до 90 пацієнток. 

Відмінності у частоті кліренсу інфекції ВПЛ з високим ризиком між групами (54,3  % на противагу 10,6 %) була статистично значимою (двосторонній точний тест Фішера; р<0,001).

 

2 FRONTIERS 

2.1 Загальна інформація 

Видання: Frontiers in Medicine | Розділ «Акушерство та гінекологія» 

Дата публікації онлайн: 25 травня 2021 року | PMCID: PMC8185015 

Назва: Вагінальний гель з абсорбуючими та антиоксидантними властивостями призводить до зникнення інфекції ВПЛ з високим ризиком і пов’язаними з онкомаркерами р16/Кі-67 патологічними цитологічними змінами у шийці матки: апостеріорний аналіз підгруп, які брали участь у проспективному рандомізованому контрольованому дослідженні щодо ЦІН2 і позитивних за р16 ЦІН1. 

Посилання: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.645559/full 

Посилання для цитування статті: Major AL, Skřivánek A, Grandjean EM, Dvořák V, Malík T, Pluta M and Mayboroda I (2021) An Adsorptive and Antioxidant Vaginal Gel Clears High-Risk HPV- and p16/Ki-67-Associated Abnormal Cytological Cervical Findings: A post-hoc Subgroup Analysis of a Prospective Randomized Controlled Trial on CIN2 and p16 Positive CIN1. Front. Med. 8:645559. doi: 10.3389/fmed.2021.645559 

DOI: https://doi.org/10.3389/fmed.2021.645559 

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34113633 

Ліцензія: Відкритий доступ до цієї публікації передбачає використання, поширення, адаптацію, розповсюдження та відтворення у будь-якому форматі чи на будь-якому носії, за умови наведення відповідного посилання до оригінального джерела та авторів, посилання на ліцензію «Creative Commons» і зазначення всіх внесених змін. 

Посилання на ліцензію «Creative Commons»: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.2 Тези 

 2.2.1 Мета 

Проаналізувати динаміку змін, які відбуваються у жінок з патологічними результатамицитологічного дослідження шийки матки з позитивною експресією р16/Кі 67, а також зникнення ВПЛ з високим ризиком і маркерів p16/Ki-67 після лікування вагінальним гелем. 

 2.2.2 Методи 

172 жінки з гістологічно підтвердженим діагнозом ЦІН2 або р16-позитивним  ЦІН1 було відібрано за результатами позитивного цитологічного тесту на визначення  р16/Кі-67. Протягом 3 місяців 75 пацієнток з дослідної групи щоденно отримували 5 мл вагінального гелю. 97 пацієнткам з контрольної групи не проводилося жодне лікування (стратегія «Дивись і чекай»). Кінцевими точками були цитологічні зміни, зникнення р16/Кі-67 і ВПЛ з високим ризиком. 

 2.2.3 Результати 

Через 3 місяці цитологічну регресію вдалося встановити у 76 % (57/75) пацієнток  з дослідної групи у порівнянні з 25 % (24/97) пацієнток з контрольної групи. Прогресування спостерігалося у 5 % (4/75) випадків у дослідній групі, тоді як у

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 10 з 22 

контрольній групі цей показник становив 15 % (15/97). Зміни статусу щодо експресії  р16/Кі-67 у дослідній групі були статистично значимі (р<0,001): 77 % (58/75) пацієнток стали негативними за цим маркером, тоді як у контрольній групі кліренс відбувся лише у 

21 % випадків (20/97). Значно (р<0,001) зменшилася поширеність ВПЛ з високим  ризиком у дослідній групі з 87% до 44%, тоді як у контрольній групі було зареєстровано  збільшення кількості інфікованих жінок: з 78% до 84%. Через 6 місяців у пацієнток з дослідної групи спостерігалася персистенція цитологічної регресії та змін щодо р16/Кі-67 статусу. 

 2.2.4 Висновки 

Використання вагінального гелю статистично значимо призводить до кліренсу  ВПЛ з високим ризиком і зникнення маркерів р16/Кі-67, а також пов’язано з  покращенням цитологічних змін, внаслідок чого цей засіб потенційно може бути  ефективним методом лікування пацієнток, у яких є ймовірність розвитку злоякісного 

новоутворення. 

2.3 Рисунки 

 2.3.1 Рисунок 1 

Блок-схема Consort, що показує розподіл 172 пацієнток із p16/Ki-67- позитивними ЦІН1 та ЦІН2. ITT (англ. intention-to-treat) – вибірка усіх пацієнток, які  почали отримувати лікування. 

Серед 216 пацієнток, оцінених у початковому проспективному рандомізованомуконтрольованому дослідженні, із гістологічно підтвердженою ЦІН2 

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 11 з 22 

та р16- позитивною ЦІН1, ретроспективно були відібрані 172 пацієнтки із p16/Ki-67- позитивноюцитологією. 

  

 2.3.2 Рисунок 2 

Кореляція ВПЛ із високим ризиком та p16/Ki-67 на початку дослідження та через  3 і 6 місяців у дослідній групі із застосуванням вагінального гелю у порівнянні із контрольною групою. 

 • ВПЛ з високим ризиком 

Щодо ВПЛ із високим ризиком (ВПЛ 16 і 18, а також 12 інших ВПЛ з високим ризиком),  на початку дослідження у дослідній групі 65 із 75 пацієнток (87%) були позитивні на ВПЛ з  високим ризиком. Після 3 місяців лікування позитивними на ВПЛ з високим ризиком були 33  пацієнтки (44%). 

Загалом, 42 із 75 (56%) пацієнток були негативними на ВПЛ з високим ризиком через 3  місяці, при цьому кліренс відбувся у 32 пацієнток із 65 (49%); 10 із 75 пацієнток (13%) були  негативні на ВПЛ із високим ризиком ще на початку дослідження. Жодна пацієнтка у дослідній  групі не була інфікована ВПЛ з високим ризиком de novo

У контрольній групі 76 з 97 пацієнток (78%) були позитивними на ВПЛ з високим ризиком  на початку дослідження. Через 3 місяці 81 пацієнтка (84%) була позитивною на ВПЛ з високим ризиком. Вісім із 76 пацієнток (11%) мали кліренс інфекції, тоді як 13 були інфіковані de novo

Різниця у поширеності ВПЛ із високим ризиком між групами після лікування була  статистично значущою (двосторонній точний тест Фішера; р<0,001). 

 • Тест «CINtec® Plus» (p16/Ki-67) 

У кінці лікування серед пацієнток, які на початку дослідження мали позитивний результат тесту«CINtec® Plus», 77% у дослідній і 21% у контрольній групі стали негативними  через 3 місяці. Різниця у кількості пацієнток із негативними результатами тесту «CINtec® Plus»  була статистично значущою на користь групи, що отримувала лікування (двосторонній точний тест Фішера; р<0,001). 

На 6 місяці спостереження результати «CINtec® Plus» були порівнювані з даними 3  місяця. У дослідній групі 58 із 75 пацієнток (77%), які на початку мали позитивний результат  «CINtec® Plus», на 6 місяці отримали негативний, тоді як у контрольній групі 21 із 97 (22%)  початково позитивних стали негативними. Різниця у результатах «CINtec® Plus» між групами на 6  місяці спостереження була статистично значущою (двосторонній точний тест Фішера; р<0,001). 

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 12 з 22 

 2.3.3 Рисунок 3 

Динаміка пацієнток із низьким ризиком (ASC-US та LSIL) та високим ризиком  (ASC-H та HSIL) на 3 і 6 місяці та динаміка p16/Ki-67-позитивних і негативних результатів. 

 • Низький ризик (ASC-US та LSIL) 

Дія гелю SAM на початково p16/Ki-67-позитивних пацієнток була найбільш вираженою у категорії низького ризику (ASC-US та LSIL). Через 3 місяці лише 7 із 57  пацієнток (12%) удослідній групі залишились позитивними, тоді як у контрольній групі 62  із 77 (81%) усе ще були позитивними на p16/Ki-67. 

Це відповідає кліренсу біомаркерів p16/Ki-67 на рівні 82% (47 із 57 пацієнток) у  досліднійгрупі у порівнянні із 18% (14 із 77 пацієнток) у контрольній групі через 3 місяці укатегорії низького ризику. 

Були відсутні дані від трьох пацієнток (5%) у дослідній групі та від однієї пацієнтки  (1%) у контрольній групі. 

CTP = тест «CINtec® Plus»; числа, виділені сірим кольором, вказують на кліренс p16/Ki-67 

 • Високий ризик (ASC-H та HSIL) 

Подібний ефект також чітко спостерігався у категорії високого ризику (ASC-H та  HSIL). Через 3 місяці лише 5 із 18 пацієнток (28%) у дослідній групі залишились p16/Ki 67- позитивними, на противагу 14 із 20 (70%) у контрольній групі. 

Це відповідає рівню кліренсу p16/Ki-67 61% (11 із 18) у дослідній групі у  порівнянні із 30% (6 із 20) у контрольній групі через 3 місяці у категорії високого ризику. 

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 13 з 22 

У цій категорії були відсутні дані двох пацієнток (11%) у дослідній групі (Рисунок  3). На 6 місяці, тобто через 3 місяці після закінчення лікування, вплив застосування гелю  SAM на біомаркери p16/Ki-67 усе ще спостерігався в обох групах: як із цитологією  низького, так і високого ризику.

2.4 Таблиці 

 2.4.1 Таблиця 1 

Початкові характеристики p16/Ki-67-позитивних пацієнток із ЦІН1 та ЦІН2 (N = 172).

Між дослідною та контрольною групами є певні відмінності у демографічних  даних. Стратифікація пацієнток за ступенем ЦІН не була запланована у протоколі  основногодослідження. 

З цієї причини, а також через відбір за p16/Ki-67, дослідна та контрольна група  різняться зарозподілом пацієнток із ЦІН1 та ЦІН2. 

Аналіз результатів біопсії показав, що ЦІН2 набагато частіше виявлялась у  дослідній групі. Такожу дослідній групі на початку дослідження було значно більше p16- позитивних пацієнток за результатами ІГХ. Розподіл за результатами цитології, проте, був порівнянним у обох групах.

 2.4.2 Таблиця 2 

Результати цитологічного дослідження пацієнток із p16/Ki-67-позитивною ЦІН1  та ЦІН2 на початку дослідження та через 3 місяці (візит 3). 

Через 3 місяці лікування, цитологічна регресія та ремісія були статистично  значущо вищими (p < 0.001) у дослідній групі (57/75 пацієнток або 76%) у порівнянні із контрольною групою (24/97 пацієнток або 25%). Лише 4/75 пацієнток (5%) у дослідній групі мали прогресування до вищого ступеня за результатами цитології, тоді як у контрольній групі 15/97 пацієнток (15%) мали прогресування до вищого ступеня за результатами цитології.

 2.4.3 Таблиця 3 

Результати цитологічного дослідження пацієнток із p16/Ki-67-позитивною ЦІН1 та  ЦІН2 на початку дослідження та через 6 місяців (візит 4). 

Подібні відмінності зберігались через 6 місяців, найбільше завдяки зникненню  ASC-US та LSIL. У 58/69 пацієнток (84%) у дослідній групі та 37/96 пацієнток (39%) у  контрольній групі спостерігалась регресія або ремісія.

Різне зафарбовування клітинок таблиці відображає різні цитологічні зміни: Темно зелений колір: ремісія до змін, які не відповідають підозрі, чи регресія до  меншого ступеня. Двосторонній точний тест Фішера і критерій узгодженості Пірсона; р<0,001. 

 • Золотий колір: персистенція. 
 • Рожевий колір: прогресування до вищого ступеня. 

Скорочення 

 • NILM інтраепітеліальні зміни або злоякісність відсутні 
 • ASC-US атипові клітини плоского епітелію нез’ясованого значення 
 • LSIL плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження низького ступеня ASC–H атипові клітини плоского епітелію, не можна виключити HSIL HSIL плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження високого ступеня 

Еволюція результатів цитологічного дослідження у групах через 3 місяці та 6 місяців

2.5 Несприятливі події 

Як описано у рандомізованому контрольованому дослідженні, не спостерігалось  жодних тяжких несприятливих подій (НП), й ніхто у групі легких НП не потребував  припинення введення засобу. Із зареєстрованих 42 НП, 12, повідомлених чотирма  пацієнтками, були класифіковані як можливо/невідомо вірогідно або причинно 

наслідково пов’язані іззасобом. Більшість НП були місцевими (свербіж/відчуття печіння  у піхві, кров’янисті виділення з піхви, вагінальний мікоз, герпес), також спостерігались  легкий біль у животі та спазми. Ніхто не потребував припинення введення засобу. Жодних серйозних несприятливих подій, можливо пов’язаних із застосуванням засобу, не виникло. Визначення концентрації селену в плазмі крові на третьому візиті (лише у дослідній групі, 75 пацієнток) підтвердило, що системної абсорбції селену не було.

 

3 ОГЛЯД І ЗАЯВЛЕНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАГІНАЛЬНОГО ГЕЛЮ DEFLAGYN® 

Дані та заяви наступних публікацій можна цитувати: 

 • Archives (Major et al.) початкове дослідження 
 • IJMDAT (Müller et al.) аналіз підгруп, зосереджений на цитології та ВПЛ з високим ризиком 
 • Frontiers (Major et al.) аналіз підгруп, зосереджений на p16/Ki-67, цитології, ВПЛ з  високим ризиком 

* International Journal of Medical Device and Adjuvant Treatments 

посилання: https://www.ijmdat.com/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/e270.pdf 

3.1 Цитологія 

Цитологічні зразки пройшли звичайний скринінговий аналіз, були забарвлені за 

Папаніколау та оцінені за системою Bethesda. 

 3.1.1 Archives (Major et al.) 

Регресія уражень ЦІН – або цитологічна, або гістологічна – спостерігалась у 78 із  108 пацієнток (72,2%) у дослідній групі, у порівнянні із 27 із 108 пацієнток (25,0%) у контрольній групі. 

 3.1.2 Frontiers (Major et al.) 

Через 3 місяці цитологічна регресія спостерігалась у 76% (57/75) пацієнток у  дослідній групі, у порівнянні із 25% (24/97) у контрольній групі. Прогресування спостерігалось у5% (4/75) дослідної групи у порівнянні із 15% (15/97) контрольної групи. 

 3.1.3 IJMDAT (Müller et al.) 

Через 6 місяців цитологічні результати ПАП-тесту покращились у 80,9% учасниць у досліднійгрупі у порівнянні із 37,1% у контрольній групі.

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 19 з 22 

3.2 ВПЛ з високим ризиком 

Зразки мазків з шийки матки також збирались для оцінки статусу ВПЛ-інфекції з високим онкогенним ризиком. Для визначення 14 генотипів ДНК ВПЛ з високим ризиком використовувався тест Cobas® 4800 (Рош Діагностика, ГмбХ, Мангайм, Німеччина), із окремим визначенням 16 та 18 генотипів та інших ВПЛ з високим ризиком (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). 

 3.2.1 Archives (Major et al.) 

Поширеність інфекції ВПЛ з високим ризиком статистично значуще (p < 0,001)  знизиласьу дослідній групі, із 87,0% до 39,8%, тоді як у контрольній групі цей показник  дещо підвищився, із 78,7% до 83,3%. Кліренс відбувся у 54,3% пацієнток. 

Жодна пацієнтка не була інфікована ВПЛ з високим ризиком de novo. Тоді як у контрольній групі у 9 пацієнток (10,6%) спостерігався кліренс інфекції ВПЛ з високим ризиком, 14 пацієнток були інфіковані de novo

 3.2.2 Frontiers (Major et al.) 

Поширеність інфекції ВПЛ з високим ризиком статистично значуще (p < 0,001) знизилась у дослідній групі – з 87% до 44%, тоді як у контрольній групі підвищилась із 78% до 84%. 

 3.2.3 IJMDAT (Müller et al.) 

У дослідній групі кліренс ВПЛ з високим ризиком спостерігався у 53% випадків,  тоді як жодного випадку кліренсу не спостерігалось у контрольній групі. 

3.3 CINtec® Plus (p16/Ki-67) 

Ті самі зразки пройшли імуногістохімічний аналіз за допомогою тестового набору  із технологією подвійного забарвлення «CINtec®PLUS Cytology» компанії Рош. 

 3.3.1 Archives (Major et al.) 

Зміна статусу цитологічного тесту p16/Ki-67 була суттєво на користь дослідної  групи. Тест «CINtec® Plus» показав, що у дослідній групі із 77 пацієнток, які на початку дослідження були позитивними, 13 (16,9%) залишились позитивними у кінці лікування, тоді як 89 (82,4%) стали негативними. У контрольній групі із 99 пацієнток, які на початку дослідження були позитивними, 81 (75,0%) залишились позитивними, тоді як 26 (24,1%) стали негативними через 3 місяці. 

 3.3.2 Frontiers (Major et al.) 

Зміна статусу p16/Ki-67 була статистично значуще (p < 0.001) на користь дослідної  групи:77% (58/75) стали негативними у порівнянні із 21% (20/97) у контрольній групі. 

 3.3.3 IJMDAT (Müller et al.) 

Лише 5,3% мали позитивні результати тесту на p16/Ki-67 через 6 місяців, у  порівнянні із 75,0% на початку дослідження. Покращення за результатами тесту «CINtec® Plus» спостерігалось у 70% дослідної групи, тоді як у контрольній групі  покращилось 18,6% результатів.

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 20 з 22 

3.4 Заявлені властивості 

Вагінальний гель «DeflaGyn®» статистично значимо призводить до кліренсу ВПЛ  з високимризиком. 

Вагінальний гель «DeflaGyn®» статистично значимо призводить до кліренсу p16/Ki-67 – біомаркера онкогенної трансформації. 

Цитологічна регресія та зміни p16/Ki-67 зберігались у дослідній групі через 6  місяців з початкудослідження. 

Перша демонстрація ефективності методу лікування для місцевого застосування  на слизову піхви й шийки матки для p16/Ki-67-позитивних та інфікованих ВПЛ з високим ризиком жінок. 

Це перше дослідження з використанням p16/Ki-67 як біомаркерів. 

Це перше дослідження з використанням ВПЛ з високим онкогенним ризику. Дане дослідження демонструє, що вагінальний гель ефективно усуває інфекцію ВПЛ з високимризиком. 

Дане дослідження демонструє, що вагінальний гель ефективний для лікування p16/Ki-67 – позитивних патологічних цервікальних мазків. 

Застосування гелю призвело до значного успіху у лікуванні, а саме збільшення  цитологічноїрегресії передракових станів. 

Сортування жінок із мазками, позитивними на p16/Ki-67 та ВПЛ з високим  ризиком, перевершує цитологію і в той же час зменшує кількість непотрібних консультацій, кольпоскопій та біопсій. 

Головною перевагою вагінального гелю «DeflaGyn®» є його недеструктивна дія та придатність для застосування під час стратегії «дивись і чекай», коли жоден інший  метод лікування не є доступним. 

У дослідній групі спостерігалась більша кількість ЦІН2 та ЦІН1 із позитивним  маркером р16 на ІГХ, який корелює із нижчою частотою спонтанної регресії. Оскільки  жінки у дослідній групі мали вищі показники регресії у порівнянні з контрольною групою, реальний терапевтичний ефект може бути навіть вищим, ніж показали результати дослідження. 

Вагінальний гель «DeflaGyn®» ефективний для посилення регресії цервікальних  ураженьта профілактики їх прогресування. 

Вагінальний гель «DeflaGyn®» суттєво впливає на онкогенний процес, що вказує  на те, що вагінальний гель є потенційною схемою терапії для пацієнток із ВПЛ інфікованими ураженнями шийки матки. 

Ці результати переконливо свідчать про те, що зміна вагінального середовища  під дією вагінального гелю «DeflaGyn®» протягом 3 місяців здатна обернути онкогенну активність ВПЛ з високим ризиком (одним з потенційних пояснень може бути зміна вагінального мікробіому, що впливає на ВПЛ-позитивність і поширеність ЦІН). 

Вагінальний гель, що містить SiO2, селеніт натрію та лимонну кислоту, може  сприяти регресії підозрілих цитологічних змін та кліренсу ВПЛ з високим ризиком. 

Антиоксидантний ефект активованого натрію може сприяти створенню  сприятливого вагінального середовища, яке:

SAM-001 |HS | Червень 2021 р. Сторінка 21 з 22 

 • запобігає інфікуванню епітеліальних клітин новими патогенами, 
 • зменшує оксидативний стрес, і таким чином підтримує ендогенну імунну відповідь. 

Таким чином, застосування вагінального гелю, що містить SiO2, селеніт і лимону кислоту, може: 

 • сприяти кліренсу ВПЛ з високим ризиком, 
 • запобігати прогресуванню ураження шийки матки, і сприяти ремісії підозрілих мазків. 

Вагінальний гель DeflaGyn® виявився цілком безпечним, оскільки повідомлення,  пов’язані з проблемами надходили лише від 4 пацієнтів зі 108 наявних, всі вони були  місцевими та незначними. Концентрацію селену в сироватці крові вимірювали в групі  лікування через три місяці лікування. Оскільки підвищення концентрації селену не  вимірювалося, це підтверджує,що не відбулося системного поглинання.

Останні статті

Вагінальний гель з адсорбуючими та антиоксидантними властивостями призводить до зникнення ВПЛ-інфекції з високим ризиком і пов’язаних з онкомаркерами р16/Кі-67 патологічних цитологічних змін у шийці матки: апостеріорний аналіз підгруп, які брали участь у проспективному рандомізованому контрольованому дослідженні щодо ЦІН2 і позитивних за р16 ЦІН1
By: Виктория Ħ 16th, 2022
Нові підходи у терапії передракових станів шийки матки
By: Виктория Ħ צ 11th, 2022
Ефективність і безпека використання абсорбувального та антиоксидантного гелю при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії 1-го і 2-го типів, ВПЛ-інфекції з високим ризиком і за наявності маркерів p16/Ki-67: рандомізоване контрольоване дослідження
By: Виктория Ħ Ӧ 3rd, 2022
Лікування за допомогою інтравагінального гелю з діоксидом кремнію, селенітом і лимонною кислотою з метою сприяння регресії ASC-US, LSIL, ASC-H, HSIL, покращенню статусу щодо p16/Ki67 і кліренсу ВПЛ з високим ризиком у матеріалі з шийки матки
By: Виктория Ħ Ӧ 3rd, 2022

Додайте коментар